Polski
Rabat
Skąd wziąć kod rabatowy? Poszukaj na facebook'u
Oszczędzaj materiał, czas i pieniądze z programem
Sprawdź ceny

Program TonCut służy do optymalizacji rozkroju materiałów płaskich (2D), np.: szyb, drewna, płyt, kamienia, blachy, aluminium, plexi, kartonu, itp.

Najszybszy, najwydajniejszy i najprostszy w obsłudze program do optymalizacji rozkroju.

Pobierz za darmo
Spróbuj za darmo!

Dowiedz się więcej...

Historia programu TonCut

 • TonCut 7 - 7.0.43.3941

  2017-03-30 10:56:54
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączanie danych z plików SSI.
 • TonCut 7 - 7.0.41.3937

  2017-03-02 13:38:46
  • Poprawiono: Błędna ilość arkuszy przy zapisie resztek.
  • Poprawiono: Import CSV nie działa dla plików tekstowych w formacie UTF-16.
 • TonCut 7 - 7.0.37.3927

  2016-11-10 13:02:40
  • Poprawiono błąd powodujący złe wymiarowanie w plikach DXF.
 • TonCut 7 - 7.0.36.3922

  2016-10-03 12:30:34
  • Dodano możliwość eksportu wyników w formacie DXF.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować problemy przy wczytywaniu plików SSI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować problemy przy imporcie danych z plików CSV.
  • Poprawiono obsługę plików w formacie HPGL.
 • TonCut 7 - 7.0.30.3906

  2016-06-20 14:59:48
  • Obsługa wielu materiałów.
  • Obsługa wielu urządzeń tnących oraz uwzględnianie ich ograniczeń w trakcie optymalizacji.
  • Import plików CSV - dodano obsługę różnego kodowania znaków, np. ISO-8859-2, UTF-8, itp.
  • Import plików CSV - importer plików CSV ma teraz postać kreatora, dzięki czemu ma większe możliwości i jest prostszy w obsłudze.
  • Dodano możliwość zdefiniowania naddatku.
  • Możliwość zmiany ornamentu dla wielu formatek jednocześnie.
  • Możliwość zmiany materiału dla wielu formatek jednocześnie.
  • Drukowanie etykiet - możliwość ukrycia identyfikatorów formatek.
  • Ułatwienia przy dodawaniu formatek - teraz przy dodawaniu formatek niektóre pola są automatycznie uzupełniane. Dzięki temu proces ręcznego wprowadzania danych może być jeszcze szybszy.
  • Dodano informacje o ilości formatek i arkuszy na ekranie głównym.
  • Wydruki - dodano informacje o ilości formatek i arkuszy.
 • TonCut 6 - 6.2.91.3395

  2016-04-11 13:56:28
  • Zwiększono limit wielkości marginesu z 20cm na 5m.
  • Poprawiono błąd przy imporcie plików CSV, który powodował problemy gdy marginesy arkusza miały zerowy rozmiar.
  • Zmieniliśmy nazwę licencji "BOX" na "FLX".
 • TonCut 6 - 6.2.87.3391

  2016-03-29 09:40:16
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy uruchomieniu, gdy Internet nie był dostępny.
  • Poprawiono błąd, który wymuszał restart programu po aktywacji licencji.
 • TonCut 6 - 6.2.81.3379

  2015-04-26 15:00:21
  • Dodano możliwość przypisania formatkom jednego z trzech priorytetów: normalny, wysoki lub krytyczny. Im wyższy priorytet tym większe prawdopodobieństwo, że formatka zostanie uwzględniona w rozkroju.
  • Dodano możliwość filtrowania wyników optymalizacji pod względem wielkości odpadu.
  • Niewykorzystane formatki, przy zapisie resztek, automatycznie zyskują wyższy priorytet.
 • TonCut 6 - 6.2.18.3289

  2015-03-14 15:27:37
  • Import plików CSV: dodano możliwość importu wymiarów w metrach.
  • Eksport plików CSV: dodano możliwość eksportu statystyk całościowych.
  • Eksport plików CSV: dodano możliwość eksportu informacji o użyciu formatek na arkuszach.
  • Poprawiono: program może się zawieszać w trakcie optymalizacji, gdy ilość małych formatek jest bardzo duża.
  • Poprawiono: problemy z obsługą kluczy licencyjnych.
 • TonCut 6 - 6.2.9.3252

  2015-02-15 17:18:00
  • Ograniczenie zagłębienia cięć - dodano opcję Uwzględniaj marginesy arkusza pozwalającą na uwzględnianie odcinania marginesów przy obliczaniu zagłębienia cięć. W poprzednich wersjach program liczył tak jakby ta opcja była włączona. Teraz domyślnie jest wyłączona.
  • Usunięto problem z obsługą kluczy licencyjnych gdy program jest aktywowany na koncie administratora, a używany na koncie zwykłego użytkownika.
  • Drobne poprawki.
 • TonCut 6 - 6.1.7.3204

  2014-06-02 21:05:15
  • Dodano informacje o ilości i długości cięć na wydrukach.
  • Zmieniono sposób prezentowania statystyk na wydrukach.
  • Dodano możliwość wyboru jednostki statystyk również dla długości cięcia.
  • Uzupełniono informacje na temat wybranego profilu konfiguracji, w oknie głównym programu.
  • Wyświetlanie dokładniejszej informacji w sytuacji gdy program nie może znaleźć żadnego rozwiązania.
  • Przyspieszono obsługę sytuacji, w której program nie można znaleźć żadnego rozwiązania.
  • Poprawiono: Problem z obsługą maksymalnego zagłębienia cięć.
  • Poprawiono: Problem z aktywacją licencji w wersji anglojęzycznej programu.
 • TonCut 6 - 6.0.130.3097

  2014-05-09 07:42:54
  • Poprawiono: Kolejność dobierania arkuszy "od dużych do małych" nie działa.
  • Maksymalna ilość zadań jest teraz dobierana automatycznie na podstawie złożoności zadania oraz ilości pamięci w komputerze.
  • Minimalny próg dla adaptatywnej zmiany kolejności arkuszy zmieniono z 10% na 5%.
 • TonCut 6 - 6.0.120.3052

  2014-04-23 12:55:19
  • Poprawiono: Niewidoczne przyciski dodawania, usuwania i zmieniania danych arkuszy.
 • TonCut 6 - 6.0.118.3048

  2014-04-10 08:51:26
  • Poprawiono: Program może się zawieszać po zakończeniu optymalizacji, gdy nie znaleziono żadnych rozwiązań.
  • Poprawiono: Program wyświetla wiele okien z informacją o braku rozwiązań.
  • Poprawiono: Główne okno programu nie mieści się na ekranach o małej wysokości.
 • TonCut 6 - 6.0.113.3037

  2014-03-30 19:50:11
  • Adaptatywna zmiana kolejności arkuszy w celu minimalizacji odpadu - program zmienia kolejność arkuszy w trakcie optymalizacji tak by odpad pojedynczego arkusza nie przekraczał zadanej wielkości.
  • Rozbudowane możliwości ustalania kolejności arkuszy.
  • Optymalizacja całościowa, pod kątem wszystkich arkuszy:
   • Rozwidlanie - algorytm opracowany razem z naukowcami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
   • Optymalizacja adaptatywna - metoda polegająca na kilkukrotnym powtarzaniu optymalizacji w celu umieszczenia problematycznych formatek na początkowych arkuszach.
  • Wykorzystanie pełnej mocy komputera dzięki optymalizacji wielowątkowej.
  • Poprawiona obsługa ograniczenia zagłębienia cięć.
  • Ograniczenie długości cięcia dla urządzeń typu "gilotyna".
  • Poprawki w algorytmie optymalizacyjnym zwiększające zakres przeglądanych rozwiązań.
  • Nowy system licencjonowania - możliwość zakupu licencji czasowych, krótko i długoterminowych.
  • Nowy logotyp :-)
 • TonCut 5 - 5.3.139.1359

  2013-07-06 16:07:27
  • Wydruk wyników » Zestawienie formatek - Dodano możliwość umieszczenia w zestawieniu kolumny z numerami stron, na których znajdują się dane formatki.
  • Poprawiono: Niektóre skróty klawiszowe działają wtedy gdy nie powinny działać. Może to powodować nieprzewidywalne efekty, w tym zawieszenie programu.
 • TonCut 5 - 5.3.130.1343

  2013-06-30 15:08:16
  • Wydruk wyników » Zestawienie arkuszy - Dodano możliwość umieszczenia w zestawieniu kolumny z numerami stron, na których znajdują się rozkroje danego arkusza.
  • Poprawiono: Wiersze w tabelach na wydruku czasami mogą być wyższe niż powinny.
  • Poprawiono: Błędne oznaczenie ornamentu na wydruku.
  • Poprawiono: Czasami na początku optymalizacji, na podglądzie rozkroju widać wyniki z poprzedniej optymalizacji.
  • Poprawiono: Program nie zapamiętuje wybranego profilu konfiguracji - za każdym razem po uruchomieniu programu lub wczytaniu danych profil jest ustawiany na Aktualny.
  • Poprawiono: Pierwsza kolumna w oknie importu plików tekstowych/CSV jest zbyt wąska.
 • TonCut 5 - 5.3.115.1316

  2013-06-24 12:35:10
  • Poprawiono: Błędna obsługa ornamentu wzdłuż długości.
  • Poprawiono: Możliwe zawieszenie programu w przypadku gdy tabela nie mieści się na jednej stronie wydruku.
 • TonCut 5 - 5.3.111.1312

  2013-03-30 14:17:40
  • Dodaliśmy możliwość drukowania samego zestawienia formatek - bez rysunków. Funkcjonalność ta może być szczególnie przydatna dla użytkowników wykorzystujących program do optymalizacji materiałów jednowymiarowych. Opcja jest dostępna za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+U lub w menu programu Plik » Drukuj zestawienie.
  • Dodaliśmy możliwość wyboru aktywnych profili wyszukiwania.
  • Dodaliśmy informację o ilości i długości cięć - informacja wyświetla się w pobliżu statystyk, dopiero po zakończeniu optymalizacji.
  • Poprawiono: Program nie znajduje żadnych wyników (lub znajduje słabe rozwiązania) w przypadku gdy formatki mają zaznaczony ornament wzdłuż długości.
  • Poprawiono: Czasami wydruk wyników, po zestawieniu formatek i arkuszy zawiera jedną pustą stronę.
 • TonCut 5 - 5.2.109.1256

  2013-03-19 12:35:02
  • Poprawiono: Import plików CSV pozwala na ujemne wartości szerokości, długości, ilości i marginesów.
  • Poprawiono: Przy dużej ilości obliczanych arkuszy (w krótkim czasie), interfejs użytkownika nie działa tak jak powinien.
  • Poprawiono: Program się zawiesza gdy jeden z profili wyszukiwania nie znajdzie żadnego rozwiązania.
  • Poprawiono: Informacje o postępie optymalizacje pojawiają się dopiero po znalezieniu pierwszego rozwiązania.
  • Poprawiono: Optymalizacja jest uruchamiana dla arkuszy, które są za małe by pomieścić najmniejszą z formatek.

Na początku był Super Szklarz...

Program Super Szklarz powstał w roku 1997. Celem jego istnienia była optymalizacja rozkroju tafli szkła. Program był lubiany za swoją prostotę, szybkość i wydajność. Szybko jednak okazało się, że nie tylko szklarze mają problemy z optymalizacją rozkroju. Jednak pojawiła się pewna przeszkoda - rzaz, czyli odpad powodowany przez urządzenie tnące.

Narodziny programu TonCut

Dodaliśmy obsługę rzazu do programu i wtedy to właśnie doszliśmy do wniosku, że nie może się już nazywać Super Szklarz. Zwyczajnie od tego momentu stał się programem uniwersalnym dla wszystkich branż. Tak narodził się TonCut, a było to w roku 2005.

TonCut dziś

Dziś program TonCut jest używany w ponad 500 przedsiębiorstwach w całej Polsce. Program jest stale rozwijany i ciągle zyskuje nowych użytkowników. Wśród firm, które używają naszych programów są: Scania Production Słupsk SA, FAKRO GP Sp. z o.o., WMG GROUP LTD, ProLicht Reklama sp. z o.o., Eljako-Al Sp. z o.o., NordGlass II Sp. z o.o., Kronospan HPL Sp. z o.o., Tabal S.J., ZUGIL S.A., i wiele innych.

Polub nas na Facebooku
Zapisz się do newslettera
© Codeton Software